Posts

Showing posts from 2011

UNIT KESIHATAN PEKERJAAN DAN ALAM SEKITAR

Image
OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT

OBJEKTIF AM Untuk meningkatkan dan mengekalkan keadaan kesihatan fizikal, mental dan sosial anggota kesihatan daerah pada tahap optimum.
OBJEKTIF KHUSUS Untuk mengekalkan persekitaran, proses dan amalan pekerjaan yang sihat, selamat dan mencegah masalah kesihatan yang mungkin berlaku akibat pekerjaan atau persekitarannya.Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesedaran mengenai kesihatan dan keselamatan pekerjaan di kalangan majikan, pekerja dan pelanggan.Untuk meningkatkan tahap kesihatan, keselamatan dan kebajikan anggota melalui aktiviti pencegahan dan pengawalan penyakit di tempat kerja.Meningkatkan kualiti dan produktiviti melalui peningkatan taraf kesihatan, keselamatan dan kebajikan anggota.

STRATEGI BAHAGIAN / UNIT Integrasi program kesihatan pekerjaan di peringkat penjagaan kesihatan primerLatihan kepada anggota berkaitan kesihatan pekerjaanPengukuhan rangkaian pemantauan epidemiologi penyakit pe…

UNIT KAWALAN PENYAKIT BAWAAN VEKTOR

Image
OBJEKTIF BAHAGIAN /UNIT

OBJEKTIF AM Mengurangkan kadar kejadian (morbiditi) dan kadar kematian  (mortaliti) akibat kejadian penyakit bawaan vektor supaya tidak menjadi masalah kesihatan umum. Mencegah kemasukan penyakit bawaan vektor eksotik ke Malaysia. OBJEKTIF KHUSUS Menjalankan pemantauan ke atas penyakit–penyakit bawaan vektor. Menjalankan siasatan epidemiologi bagi menentukan tahap rebakan dan punca jangkitan penyakit. Menjalankan rawatan yang tepat dan radikal. Menjalankan kawalan vektor yang berkesan. Menjalankan kawalan terhadap penyakit bawaan vektor. Mengadakan satu sistem laporan dan maklumbalas yang cepat. Memberi latihan dan pendidikan kepada kaki…

UNIT KAWALAN MUTU AIR MINUM

Image
OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT Memastikan mutu air minum yang dibekalkan kepada penduduk adalah bermutu dan selamat serta mematuhi piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah bertujuan untuk melindungi pengguna daripada ancaman penyakit-penyakit bawaan air akibat meminum air yang tercemar dan tidak bersih.Memastikan mutu air yang dibekalkan kepada penduduk ladang/lombong adalah bermutu dan selamat diminum serta mematuhi piawai yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini adalah bertujuan untuk melindungi pengguna daripada mendapat ancaman penyakit-penyakit bawaan air akibat meminum air yang tercemar dan tidak bersih.

PERANAN BAHAGIAN / UNIT Menyediakan Program Tahunan aktiviti percontohan air yang dibekalkan oleh JKR.Menjalankan aktiviti-aktiviti percontohan setiap minggu mengikut jadual/program yang telah disediakan.Menjalankan an…

UNIT INSPEKTORAT DAN PERUNDANGAN

Image
OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT


Objektif  Unit Penyiasatan dan Pendakwaan
Unit Penyiasatan dan Pendakwaan akan mengambil tindakan ke atas semua perlanggaran di bawah Akta Makanan 1983 dan Peraturan Makanan 1985, Akta Permusnahan Serangga Pembawa penyakit 1975 dan Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.


AKTIVITI UNIT PENYIASATAN DAN PENDAKWAAN
Pemeriksaan & penutupan premis makanan.Rampasan atau penyitaan makananPenguatkuasaan kawalan hasil dan tembakauPemeriksaan dan penutupan tapak binaan
AKTIVITIPERATURAN PENTADBIRANMerancang,menyelaras dan menjalankan operasi bersepaduSurat bantuan polis perlu dimohon selewat-lewatnya sehari sebelum operasi.Menyediakan fail siasatan terhadap semua kesalahan yang dilakukan di bawah Akta Makanan, APSPP, dan APPPBKertas siasatan perlu disediakan selepas 30 hari tamat bayaran kompaun APSPP.Kertas siasatan perlu disediakan selepas 30 hari dari notis kesalahan di bawah seksyen 32B Akta Makanan dikeluarkan.Kertas siasatan bagi pe…

UNIT PENDIDIKAN KESIHATAN

Image
MISI BAHAGIAN / UNIT
Untuk menanam minat dikalangan masyarakat terhadap kepentingan kesihatanUntuk mewujudkan kesedaran di kalangan masyarakat supaya memeperbaiki taraf kesihatan mereka dan mengambil langkah-langkah pencegahan penyakit.Menetukan arah tingkahlaku dan amalan kesihatan yang diingini dikalangan generasi generasi muda, khususnya murid-murid sekolah.Memperkukuhkan amalan-amalan yang berkaitan kesihatan dengan member input dan nasihat kepada jabatan-jabatan lain yang menjalankan aktiviti secara tidak langsung berkaitan kesihatan.Untuk mementingkan pengawalan-pengawalan penyakit-penyakit yang dirawat di hospital dengan memberi pendidikan pesakit kepada pesakit-pesakit.
VISI


Visi utama pendidkan kesihatan adalah diutamakan kepada pencapaian perubahan sikap dan tabiat untuk tujuan memperbaiki kesihatan individu, keluarga dan masyarakat menerusi usaha-usaha sendiri dan usaha-usaha masyarakat.

OBJEKTIF
Objektif utama promosi kesihatan adalah untuk mempertingkatkan taraf kes…

UNIT BEKALAN AIR DAN KEBERSIHAN ALAM SEKELILING

Image
MISI BAHAGIAN / UNIT
Setiap kakitangan Unit BAKAS daerah di bekalkan dengan ilmu pengetahuan, di dedahkan dengan maklumat yang terkini mengenai kesihatan awam sekeliling.Setiap kakitangan Unit BAKAS daerah perlu peranan dan tanggungjawab yang perlu dilakukan dan dilaksanakan.Setiap projek pembangunan BAKAS yang dirancangkan perlu dilaksanakan mengikut spesifikasi yang ditentukan.Setiap projek pembangunan BAKAS yang dibina dapat digunakan sepenuhnya oleh masyarakat.Setiap projek pembangunan BAKAS yang dibina dapat digunakan sepenuhnya oleh masyarakat.Setiap projek pembangunan BAKAS melibatkan penyertaan masyarakat.Melahirkan masyarakat yang tahu nilai erti kesihatan alam sekeliling.Meningkatkan lagi tahap kesihatan dan ekonomi masyarakat am nya.
VISI BAHAGIAN / UNIT
Merancang,melaksana ,memantau dan menyelaras program kesihatan yang berbentuk pencegahan, melalui penerapan prinsip-prinsip dan kaedah kejuruteraan kesihatan alam sekitar.Memperbaiki kesihatan alam sekitar kawasan luar Ba…

UNIT KAWALAN PENYAKIT TIDAK BERJANGKIT

Image
MISI BAHAGIAN / UNIT


Untuk menyediakan promosi kesihatan yang mencukupi dan berkesan,mengesan awal factor risiko penyakit, menyediakan rawatan awal dan optima serta menyediakan rehabilitasi penyakit tidak berjangkit di semua peringkat fasiliti kesihatan.

OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT
Membentuk strategi, pelan tindakan dan keperluan sumber bagi perlaksanaan program-program pencegahan dan pengawalan penyakit tidak berjangkit bagi mengurangkan morbidity dan mortality penyakit tidak berjangkit supaya tidak lagi menjadi satu masalah umum.Menaikkan taraf kesihatan penduduk melalui pencegahan dan kawalan penyakit-penyakit tidak berjangkit yang berkesan.Meningkatkan kualiti kerja anggota kesihatan dan prasarana pemberian perkhidmatan kesihatan di semua kemudahan kesihatan kerajaan.Mewujudkan sistem pemantauan yang berkesan untuk menilai keberkesanan pelaksanaan pelan tindakan program-program di semua peringkat kemudahan kesihatan dan supaya maklumat yang diperolehi berupaya di gunakan untu…

UNIT KAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT

Image
MISI BAHAGIAN / UNIT


Melaksanakan program-program pemantaun,pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit dengan penuh teliti,menyeluruh,bersepadu dan berkesan dengan melibatkan penglibatan sama masyarakat,agensi-agensi kerajaan dan swasta serta badan bukan kerajaan.


VISI BAHAGIAN / UNIT


Ke arah mendidik dan melahirkan individu, keluaraga dan masyarakat sihat sejahtera bagi menikmati kehidupan yang berkualiti.


OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT

OBJEKTIF AM


Adalah untuk memutuskan semua tali jangkitan penyakit-penyakit yang berjangkit samaada melalui  makanan/minuman, udara, sentuhan dan sebagainya secara menyeluruh dengan menjalankan penyiasatan serta pengesanan punca jangkitan dan seterusnya mengambil langkah-langkah pencegahan dan tindakan perlu bagi mengawal dari merebaknya kejadian penyakit tersebut supaya tidak menimbulkan masalah kesihatan umum.


OBJEKTIF KHUSUS
Untuk mengurangkan ‘endimity’ (kejadian) kes penyakit berjangkit ke suatu tahap paling minima.Mengurangkan kekerapan dan jangkam…

UNIT KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

Image
MISI BAHAGIAN / UNIT

Memastikan makanan yang dibekalkan kepada pengguna adalah selamat dan berkualiti serta melindungi pengguna daripada penipuan terhadap makanan yang dimakan dan dibeli oleh mereka.


VISI BAHAGIAN / UNIT


Memastikan keselamatan makanan dan mempertingkatkan integriti Negara dalam keselamatan dan kualiti makanan melalui tanggungjawab dan akuantabiliti bersama berasaskan system pengurusan “tripartite” yang berkesan ke arah wawasan 2020.


OBJEKTIF BAHAGIAN / UNIT


OBJEKTIF AM

Memastikan makanan dan minuman adalah selamat dan mematuhi piawaian yang telah ditetapkan didalam akta makanan 1983 dan peraturan-peraturan makanan 1985.

OBJEKTIF KHUSUS
Memastikan makanan yang dijual dalam Negara mematuhi piawaian yang ditetapkan dan diperolehi oleh pengguna dalam keadaan yang bebas dari kontaminasi, penyingkiran atau penambahan atau tidak diperlukan.Memastikan dan meningkatkan taraf kebersihan makanan serta sanitasi premis makanan diseluruh Negara.Memastikan pengendali makanan men…

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

Image
LAGU UKM - VARSITI KITA


(Silalah klik untuk mendapatkan lebih semangat..huhu..)

tahun 2003... aku mendapat tawaran untuk meyambung pengajian di UNIVERISITI KEBANGSAAN MALAYSIA dalam bidang IJAZAH SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN.. kursus selama empat tahun.. (lama tu)... masa tu hati berbelah bagi.. sebab tidak tahu menahu langsung bidang itu.. namun...semua telah jelas selepas aku tamat.. bagi yang tak tahu... ini link untuk rujukan anda ok...
IJAZAH SARJANAMUDA KESIHATAN PERSEKITARAN
masa mula mula masuk UKM.. kami mendaftar di DEWAN GEMILANG UKM BANGI...masa tu kami hanya transit sahaja..nama jer UKM.. tapi sebenarnya aku belajar di  UKM, KAMPUS KESIHATAN KUALA LUMPUR.. dah kursus ini dibawah FAKULTI SAINS KESIHATAN BERSEKUTU (FSKB)..


 elok lepas daftar, macam biasa la.. gi check in bilik..hahaha.. kami ditempatkan sementara di KOLEJ KERIS MAS..duk tingkat 5... bangunan tu plak ada 6 tingkat..memang sangat mencabar... hahahaha... elok-elok je masuk bilik.. ada jiran sebelah tegur.. n…

KOLEJ YAYASAN PELAJARAN MARA KOTA BHARU