Sunday, 23 October 2011

KESIHATAN PERSEKITARAN


APA ITU KESIHATAN PERSEKITARAN?

Kesihatan persekitaran (bahasa Inggeris: environmental health) adalah suatu cabang dalam bidang berkaitan kesihatan awam yang mengetengahkan suatu konsep kesedaran dan pengetahuan berkenaan aspek alam semula jadi, persekitaran dan persekitaran terbina yang mempunyai hubung kait dengan kesihatan manusia sejagat. Istilah lain yang turut digunapakai dalam merujuk kepada disiplin kesihatan persekitaran adalah kesihatan persekitaran awam dan penjagaan dan kesihatan persekitaran.Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengertikan kesihatan persekitaran sebagai:

Segala aspek tubuh manusia termasuk kesihatan dan penyakit manusia yang mempunyai kaitan dengan faktor dalam alam sekitar. Ia juga merujuk kepada teori dan amalan berterusan menilai dan mengawal faktor dalam persekitaran yang boleh memberi kesan kepada kesihatan.

Kesihatan persekitaran sebagaimana digunakan oleh Pejabat Wilayah WHO di Eropah, termasuk kedua-dua kesan langsung patologi kimia, sinaran dan beberapa agen biologi, dan kesan secara langsung dan tidak langsung kepada kesihatan dan kesejahteraan. Juga meliputi kesan terhadap persekitaran fizikal, psikologi, sosial dan estetik yang termasuk perumahan, pembangunan kawasan bandar, penggunaan tanah dan pengangkutan.

(sumber: http://ms.wikipedia.org/wiki/Kesihatan_persekitaran)


 Sejarah Kesihatan Persekitaran


1848  - Approval of Public Health Act in England and Wales.
          - All Local Boards of Health to appoint ‘Inspectors of Nuisances’.
1921  - Sanitary Inspectors.
          - 1 year training in Singapore.
          - Diploma of the Royal Society for the Promotion of Health (London).
1956 - Public Health Inspectors (Singapore)
1959 - Public Health Inspectors:
         - 1 year training in Kuala Lumpur.
         - Diploma of the Royal Society for the Promotion of Health (London)
1966 - Public Health College
         - Diploma of the Royal Society for the Promotion of Health (London)
1975 - Public Health Institute
         - 3 years training course
         - Diploma of the Royal Society for the promotion of Health (London)
1987 - Public Health Institute
         - Lembaga Pendidikan Inspektor Kesihatan Malaysia
         - Certificate recognized as ‘Diploma’.
1996 - MARA University of Technology
         - 3 years (6 semesters) education.
         - Diploma in Environmental Health.
1997 - Kolej Inspektor Kesihatan
         - Lembaga Pendidikan Inspektor Kesihatan Malaysia
         - Certificate recognized as ‘Diploma’.
2004  - Recognized as:
          - Assistant Environmental Health Officers (diploma holders – U29)
          - Environmental Health Officers (degree holders – U41)BIDANG TUGAS INSPEKTOR KESIHATAN @ PENOLONG PEGAWAI KESIHATAN PERSEKITARAN U29


       DI PEJABAT KESIHATAN DAERAH

  • UNIT KESIHATAN AM

          DI MAJLIS BANDARAYA/PEMBANDARAN/DAERAH

    • BAHAGIAN PERLESENAN DAN PERKHIDMATAN
    • BAHAGIAN KAWALAN VEKTOR
    • BAHAGIAN PENGURUSAN SISA PEPEJAL DAN PEMBERSIHAN AWAM

          DI SEKTOR SWASTA

     Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
     Winnie The Pooh